Ergonomie kan voor particulieren op veel manieren gebruikt worden.

Bijvoorbeeld bij:

  • Thuis werken
  • Inrichting en ontwerp in huis
  • Voor ouderen, aanpassen van woningen.

Het lijkt misschien overdreven om advies te vragen aan een Ergonoom, maar de kennis van een ergonoom kan erg nuttig zijn.

In en rond huizen gebeuren de meeste ongelukken en veel zijn daarvan zijn te voorkomen.

Een advies over ergonomie kan uw leefomgeving comfortabeler en veiliger maken en ook kosten besparen.