Ergonomie advies kan u behulpzaam zijn bij:

Fysieke ergonomie:

 • Werkplek onderzoek en advies.
 • Arbeidsomstandigheden, temperatuur, luchtkwaliteit, verlichting etc.
 • Ontwerp van niet standaard werkplekken, receptie balies etc.
 • Adviezen voor thuis werkenplekken.

 Cognitieve ergonomie

 • Onderzoek naar werkdruk en mentale taakeisen.
 • Software ergonomie, programmatuur en websites.
 • Ergonomie van bedieningspanelen en gebruikersinterfaces.
 • Gebruikershandleidingen, advies bij het maken en testen.
 • Bewegwijzeringen en informatie systemen in openbare ruimtes.

Organisatie ergonomie, in het bijzonder bij informatiesystemen.

 • Opstellen van procedures voor onderhoud en beheer.
 • Onderzoek naar de gebruikerskant van informatie technologie.
  In veel organisaties is de automatisering in een aparte afdeling ondergebracht.
  Een van de gevolgen daarvan is dat de afstand tot de gebruikers groter is geworden.
  Door inventarisering van de eisen van de gebruikers kan de automatisering  meer ondersteunend worden.