Ergonomie

Ergonomie is een wetenschappelijke studie naar de interactie tussen mensen en een niet natuurlijke omgeving.
Toegepaste ergonomie is het gebruiken van de kennis van ergonomie bij het ontwerpt of aanpassen van gebruiksvoorwerpen, informatie systemen en werkomgeving.
Het is een vernederlandsing van het Engelse Ergonomics, wat weer afgeleid is van Ergon (werk) en Nomoi (natuur wetten) of Nomos (Wetten).
De Amerikaanse term "Human Factors" is wat duidelijker.

Er werd natuurlijk al heel lang rekening gehouden met de gebruikers bij  het maken van gebruiksvoorwerpen, alleen nog niet op een wetenschappelijke manier.
In 1857 heeft de Poolse onderzoeker B.W. Jastrzebowski als de basis gelegd voor wat nu Ergonomie is, maar het duurde tot 1949 voordat het een echte wetenschappelijke discipline werd,.

Ergonomisch

Ergonomisch is weer afgeleid van ergonomie, in het algemeen wordt daar rekening houdend met "de ergonomie van iets" mee bedoeld.
Een "Ergonomisch advies bureau" klinkt leuk, maar is taalkundig onzin.

Ergonomische producten

Dat betekent: Gebruiksvoorwerpen waarvan bij het ontwerp gebruik is gemaakt van ergonomie.
Helaas wordt het vaak gebruikt om wat apart vormgegeven muizen en toetsenborden die voor veel geld te kunnen verkopen.

Ergonomie of gezond verstand

In veel gevallen is er weinig onderscheid, maar ergonomie voegt wel iets belangrijks toe, de kennis die door wetenschappelijke onderzoek is verzameld.