De werkwijze is over het algemeen:

  1. De vraagstelling bespreken met de opdrachtgever.
  2. Onderzoek naar bijvoorbeeld de werkplek en werkzaamheden.
  3. Rapportage aan de opdrachtgever.
  4. Indien gewenst, begeleiding bij de uitvoering van de geadviseerde verbeteringen

 

Onrust voorkomen.

Veel opdrachtgevers blijken een zekere weerstand tegen het inwinnen van advies over ergonomie te hebben.

Ze willen niet het risico lopen dat eventuele aangetoonde tekortkomingen tot onrust in het bedrijf leiden. 

Ergonomie Advies communiceert daarom alleen met de directe opdrachtgever over de bevindingen en aanbevelingen. 

 

Tevredenheid werknemers.

Meestal blijkt dat werknemers erg positief reageren op onderzoek van hun werkomgeving.

Zelfs als er maar kleine aanpassingen wenselijk zijn, wordt de aandacht die aan hun welzijn wordt besteed meestal erg gewaardeerd.