Thuiswerkplek of werken aan de keukentafel.

Het is nog niet zo bekend dat een thuiswerkplek ook de verantwoordelijkheid van de werkgever is. Deze is aansprakelijk voor eventuele gevolgen van een niet ergonomisch verantwoorde werkplek.

Een werkgever kan een aantal zaken regelen om de risico’s te beperken.

Inrichting van de werkplek

Het aan de werknemer ter beschikking stellen van goed meubilair en advies en eventueel controle van de werkplek.

Het is  bijvoorbeeld mogelijk om de werknemer een checklist te geven waarop alle ergonomische aspecten van de werkplek staan. Als deze lijst door de werknemer ingevuld en ondertekend is kan dit helpen om problemen te voorkomen en eventuele aansprakelijkheid te beperken.

Afspraken.

Maken van goede afspraken, zoals het vastleggen van een meldingsplicht bij het ontstaan van problemen en in procedures vastleggen hoe daar mee wordt omgegaan.

Vaak beginnen klachten wat vaag “soms wat last van mijn rug” en wordt er te laat actie ondernomen. Hoe langer het duurt voordat er iets aan gedaan wordt hoe groter de kans is dat de klachten chronisch worden en de revalidatie erg lang duurt.

Een meldingsplicht kan dit voorkomen.

Hoe om te gaan met klachten.

Een thuiswerkplek is anders dan een gewone kantoor werkplek. Problemen met droge lucht of gebrekkige ventilatie zullen minder vaak voorkomen. Slechte verlichting en gebrekkig meubilair komt bij een thuiswerkplek juist vaker voor. Ook kan thuiswerken gecombineerd met de zorg voor kinderen voor stress situaties zorgen die op een kantoor niet voorkomen.

Wie controleert de thuiswerkplek.

De controle is uiteraard lastig, niet iedereen zit er op te wachten dat de arbodienst  thuis langskomt. Nu thuiswerken steeds normaler wordt kan dat gemakkelijker worden. De arbodienst heeft wel meer ervaring met kantoor werkplekken, het kan daarom zinvol zijn om hierbij advies in te winnen van een ergonoom.